Menu

Edamame

Edamame

Rib Eye with Yuzu Truffle Honey

Rib Eye avec Yuzu Truffe Miel

Shishito Sea Salt

Shishito Sel de Mer

King Crab Tempura Amazu Ponzu

King Crab Tempura Amazu Ponzu

Toro Tartare with Caviar

Tartare Toro avec Caviar

A5 Wagyu Beef

A5 Boeuf Wagyu

Salmon Tataki Karashi Sumiso

Saumon Tataki Karashi Sumiso

Sashimi Selection

Selection de Sashimi

Book Now!

Book Now